Senior i Uniwersytet III Wieku

Człowiek uczy się przez całe życie - specjalnie dla zaspokojenia potrzeb edukacyjnych seniorów, powstało kilkanaście Uniwersytetów III Wieku. Mieszczą się w największych miastach Polski, najczęściej działają przy ośrodkach akademickich. Ich celem jest zarówno aktywizacja najstarszego pokolenia, edukacja a także pełnią funkcję integracyjną, rozwijają zainteresowania. Oferta zajęć jest bardzo bogata, w zależności od placówki, można brać udział w takich zajęciach jak:
- lektoraty z języków obcych
- zajęcia ruchowe
- zajęcia artystyczne
- wykłady z psychologii, medycyny, historii itp.
- zajęcia z informatyki
i wiele innych.
 
Oprócz standardowych zajęć, często są organizowane wyjazdy, Uniwersytety III Wieku współpracują też z rożnymi organizacjami, ośrodkami kultury realizując ciekawe projekty. Słuchacze oprócz nabywania wiedzy i nowych sprawności, spotykają się z rówieśnikami, nie są osamotnieni w swoich domach. Są zmotywowani do doskonalenia siebie, osiągają większą satysfakcję z życia. To główny powód dla którego warto się zainteresować tym tematem i poszukać takiej placówki w swojej okolicy.
Więcej informacji na temat Uniwersytetów III Wieku, znajdą Państwo na stronie www.utw.pl