Co trzeci senior nie ma wsparcia w życiu codziennym

*Badanie opinii przeprowadzone w lutym 2017 roku wśród Klientów Funduszu Hipotecznego DOM.

Aż 36 proc. seniorów, którzy korzystają z renty dożywotniej przyznaje, że nie miało wsparcia w życiu codziennym – tak wynika z najnowszego badania opinii przeprowadzonego przez Fundusz Hipoteczny DOM*. Pozostałych ankietowanych przed zawarciem umowy z Funduszem wspierali na co dzień sąsiedzi lub koleżanki (ponad 30 proc.), opiekunowie (10 proc.), rzadziej rodzina (tylko 8 proc.). Z zebranych danych wynika, że 73 proc. respondentów mieszka samotnie, a ponad 55 proc. nie posiada spadkobierców. Co piąty senior przyznaje, że miesięcznie nie przeznacza żadnej kwoty „na przyjemności”, a 33 proc. deklaruje, że wydaje na ten cel poniżej 100 zł. Problemy finansowe to niejedyny problem starzejącego się społeczeństwa. Samotność i wykluczenie społeczne są alarmujące.  

Kim jest senior, który korzysta z renty dożywotniej? Zwykle to osoba samotna – 75 proc. respondentów to wdowcy, rozwiedzeni lub kawalerowie – posiadający średnie i wyższe wykształcenie (70 proc.). Niestety często nie stać ich na rozrywkę, czy przyjemności. Dla seniora, który nie ma rodziny lub nie może liczyć na jej pomoc, ogromnym wsparciem okazuje się oferta Funduszu Hipotecznego DOM. Aż 85 proc. respondentów przyznaje, że zainteresowało się rentą dożywotnią ponieważ skłoniła ich do tego trudna sytuacja finansowa (61 proc.) oraz rodzinna. Do najczęściej wskazywanych odpowiedzi należą: brak spadkobierców (ponad 32 proc.), złe relacje rodzinne (prawie 30 proc.), samotność (7 proc.). Co trzeci senior (36 proc.) spłacił dzięki rencie dożywotniej zadłużenie lub inne zobowiązania finansowe. Ponad 80 proc. z nich posiadało kredyt lub pożyczkę w banku, a co dziesiąty – zaległości w czynszu.

Oszczędność i brak środków „na przyjemności”
- Brak pomocy, dotkliwe odosobnienie i problemy finansowe – to tylko kilka z niepokojących zjawisk, z którymi mierzą się seniorzy. Problemem jest nie tylko brak środków finansowych, ale także pogłębiające się wykluczenie społeczne. Można to zaobserwować szczególnie w mniejszych miejscowościach i wsiach, gdzie seniorom nie organizuje się żadnych rozrywek – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM, inicjator Klubu Seniora DOM, magazynu „Życie Seniora” i innych akcji aktywizujących osoby starsze. Ciekawym jest fakt, że w dobie wszechobecnego Internetu, prawie 74 proc. seniorów nie posiada stałego podłączenia do sieci. W przeprowadzonym badaniu opinii Fundusz Hipoteczny DOM zapytał osoby starsze o ich zainteresowania i formy spędzania czasu. Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi znalazło się: oglądanie telewizji (prawie 62 proc.), czytanie książek i gazet (86 proc.), spacery (35 proc.), czy prace w ogródku (prawie 13 proc.)., Ponad 33 proc. seniorów wydaje na przyjemności jedynie nie więcej niż 100 zł miesięcznie. Jednocześnie prawie 24 proc. respondentów przyznaje, że w ogóle nie przeznacza pieniędzy „na przyjemności”.  


Brakuje pieniędzy
Niewydajny system emerytalny i wydatki przekraczające możliwości finansowe seniorów zmuszają ich do zadłużeń, a także szukania alternatywnych źródeł dodatkowych pieniędzy. Okazuje się, że osoby, które podpisały umowę z Funduszem Hipotecznym DOM, zrobiły to, by spłacić kredyty (57 proc.), pożyczki (30 proc.) i inne zobowiązania. Większość ze swoich dochodów emeryci wydają na leki – ponad 53 proc. seniorów zostawia od 200 do 800 zł miesięcznie w aptece. Respondenci przyznają, że świadczenia otrzymane od Funduszu Hipotecznego DOM, chcieliby przeznaczyć na leczenie i leki oraz opłaty bieżące (53 proc.). Seniorzy, którzy już skorzystali z oferty Funduszu Hipotecznego DOM w 92 proc. oceniają współpracę z Funduszem jako dobrą, bardzo dobrą i celującą, a ponad 54 proc. poleciłaby go znajomym. 

Liczba badanych: 134 os.
***
Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM jest liderem na rynku hipoteki odwróconej w Polsce. Czym charakteryzuje się hipoteka odwrócona? Przede wszystkim odciąża finansowo, zapewniając comiesięczną rentę hipoteczną. Dodatkowe środki pieniężne wspierają domowy budżet, pozwalają gromadzić oszczędności i przywracają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Nie bez powodu „bezpieczeństwo” jest słowem kluczowym, ponieważ hipoteka odwrócona to rozwiązanie finansowe oparte na zasadach prawnych określonych kodeksem cywilnym, które gwarantują Seniorowi, iż otrzyma On świadczenia. Do spełnienia tej gwarancji niezbędny jest też wiarygodny i rzetelny partner. Na takie miano od wielu lat skutecznie pracuje Fundusz Hipoteczny DOM.

Zapewnianie bezpieczeństwa Klientom to podstawowy cel Funduszu, dlatego dba o stabilność finansową spółki, która pozwala terminowo realizować wypłaty rent hipotecznych (już od połowy 2009 roku) oraz zbiera kapitał na kolejne lata. Również z tego powodu w 2012 roku Fundusz Hipoteczny DOM zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako lider rynku hipoteki odwróconej.